Provozní podmínky

 1. Tyto podmínky upravují podmínky užívání Internetových stránek naturclima.cz (dále jen "NATUR CLIMA") třetími osobami (dále jen "Podmínky").
 2. Majitelem, pořizovatelem a provozovatelem NATUR CLIMA je společnost NATUR CLIMA s.r.o., Hálkova 226/6, 430 01 Chomutov, Czech Republic (dále jen "Provozovatel") , která je oprávněna v souladu s právními předpisy k jejich šíření.
 3. Jakékoliv užití naturclima.cz nebo jejich jakékoliv části jiné než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je zakázáno. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru naturclima.cz. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv NATUR CLIMA s.r.o. a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu naturclima.cz.
 4. Na Stránkách naturclima.cz jsou společností Provozovatel oprávněně využívána data dalších osob, které jsou jejich autory, majiteli, distributory nebo jejich zdrojem. Jakékoliv kopírování, publikování nebo šíření obsahu z těchto zdrojů je zakázáno bez jejich předchozího písemného souhlasu NATUR CLIMA s.r.o..
 5. Veškerý obsah naturclima.cz slouží pouze pro informaci. Obsah naturclima.cz byl získán ze zdrojů, které se považují za spolehlivé. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu. Obsah naturclima.cz je průběžně obnovován a upravován. Informace nebo jiná sdělení uveřejněná na naturclima.cz musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich prvotního uveřejnění na naturclima.cz.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu naturclima.cz.
 7. Každý Uživatel užívá naturclima.cz na vlastní riziko. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu naturclima.cz. Provozovatel dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním naturclima.cz a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a/nebo úplné nefunkčnosti. Provozovatel nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování naturclima.cz a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a/nebo nemožnosti využívání jejich obsahu. Provozovatel neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy, inzerce či jinak uvedeny na naturclima.cz. Provozovatel není účastníkem žádných právních vztahů, které Uživatel naváže s takovými třetími osobami. Provozovatel neodpovídá za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na naturclima.cz.
 8. Provozovatel neodpovídá za obsah www stránek, které jsou dostupné prostřednictvím naturclima.cz, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách. Provozovatel neodpovídá za obsah www stránek, ze kterých je možné se připojit na naturclima.cz, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách.
 9. Na základě poskytnutých údajů může být Uživatel kontaktován společností Provozovatel za účelem poskytování informací o produktech nebo službách. V případě, že při registraci byly vyžadovány osobní údaje, řídí se režim nakládání s nimi platnou právní úpravou.
 10. Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou Podmínky platné a účinné dnem jejich prvotního uveřejnění na naturclima.cz. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoliv změnit. Tyto Podmínky jsou platné od 1. 1. 2010
 11. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, opusťte prosím tyto stránky a nadále je nepoužívejte.

Copyright © 2009-2010, Logout.cz, s.r.o.